Picea Kulturarv tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom kulturarvsområdet. Några områden där vi har särskild specialistkompetens är: Arkeologisk förmedling och kulturarvspedagogik; MKB-process och hantering av kulturmiljöfrågor i landskapsperspektiv samt Kompensationsåtgärder vid påverkan på kulturmiljö. Under respektive rubrik kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda: