Picea Kulturarv tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom arkeologi- och kulturarvsområdet. Några områden där vi har särskild specialistkompetens är: Arkeologisk förmedling och kulturarvspedagogik; MKB-process och hantering av kulturmiljöfrågor i landskapsperspektiv samt Kompensationsåtgärder vid påverkan på kulturmiljö.

Vi delar in vårt arbete i fyra områden: