Skadeinventeringar av kulturhistoriska järnvägsmiljöer

Som underkonsult och tillsammans med KMV Forum AB genomförde Picea kulturarv skadeinventeringar av kulturhistoriska järnvägsmiljöer i Bergslagen (SINVM) under juli, på uppdrag av Trafikverket. Läs mer här.