Kvilletorget 22 april

Nu är det dags för ännu en samtidsarkeologisk undersökning på Hisingen. 22 april genomförs en samtidsarkeologisk undersökning av Kvilletorget på uppdrag av Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH).

Genom en arkeologisk undersökning där vi gräver efter rester från förflutna händelser på torget lockar vi fram berättelser – era egna eller andras – om platsen.

Syftet med grävningen är ta reda på torgets historia: olika händelser, aktiviteter och minnen av platsen för att FCH ska använda det i sin Cultural Planning-process av centrala Hisingen. Genom att tillsammans gräva i platsen närliggande förflutna skapar och återskapar vi berättelser – till nytta för området idag. Har du minnen från Susanna? Hittar vi gamla biobiljetter från Gnistan? ”Trangressioner” från översvämningen 1920? Kan vi följa torgets historia genom fysiska spår?

Dra på dig arbetsbyxorna och gräv fram intressanta fynd; dela med dig av dina minnen från svunna tider över en kopp kaffe; eller titta bara förbi på en fika.

Arrangör: Fastighetsägarna Centrala Hisingen
Arkeologer: Andreas Antelid (Antelid konsult) och Benjamin Grahn (Picea kulturarv)