Kulturarvspedagogik och utbildning

Picea kulturarv arbetar aktiv med kulturarvspedagogik och utbildning. Arkeologi och kulturarvet är till för alla och vi vill låta fler ta del av vår kunskap.

Vi erbjuder idag två pedagogiska workshops för barn/ungdomar.

  • Arkeologiskolan

“Arkeologiskolan” är ett tvärvetenskapligt arrangemang i projekt/workshop-format som syftar till att låta barn- och ungdomar vara med och skapa sin lokala historia och kulturarv genom att vara med om en utgrävning.

Oavsett var i landet kan vi genomföra programmen där ni finns. Arkeologiskolan är med i Kulturkatalogen Väst och omfattas av Västra Götalandsregionens arrangörsstöd.

Vi erbjuder även kulturhistoriska föreläsningar, guidningar och vandringar och andra utbildningar.

Till hembygdsföreningar, lokala historieföreningar och andra arkeologiföretag kan vi erbjuda en utbildning i GIS och öppna data.

  • QGIS, öppna data och historiska kartstudier

Vi har sedan flera år arbetat med QGIS, ett fritt tillgängligt GIS-program. Vi arbetar dagligen med arkivstudier av äldre kartmaterial. Genom att använda öppna data är det lättare och billigare än någonsin, men vart ska en börja? Vi kan erbjuda utbildning i QGIS, öppna data och historiska kartstudier åt hembygdsföreningar som ska genomföra torpinventeringar eller andra projekt där omfattande kartmaterial behöver bearbetas.

Kontakt

Picea kulturarv har stor erfarenhet av att hålla föredrag, genomföra guidningar och länge vandringar med kulturhistoriskt tema. Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med oss:

Benjamin Grahn Danielson

Tel: 073 182 19 59

E-post: benjamin.grahn@piceakulturarv.se

Referensuppdrag

Referensuppdrag

”Arkeologiskolan” har bland annat genomförts med Montessoriskolan Centrum, Konstepidemin i Göteborg och Ale kommun.

QGIS-utbildningar har vi genomfört med Veddige hembygdsförening.

Ta kontakt med oss för ytterligare referenser.