Skadeinventering av milstenar: Gävleborgs län

På uppdrag av KMV Forum AB och Trafikverket genomförde Balder Arkeologi tillsammans med Picea kulturarv och AVIG AB en skadeinventering av milstenar och äldre vägmärken utmed det statliga vägnätet i Gävleborgs län. Inventeringarna startade i slutet av april 2016 och pågick en bit in i juni. Nästan 300 objekt inventerades avseende skador. Från Hedesunda i söder till Los i norr körde inventerarna till varje objekt. Objektens skador beskrevs och fotograferades.