SINVM Bergslagen – Skadeinventeringar av kulturhistoriska järnvägsmiljöer

Som underkonsult och tillsammans med KMV Forum AB genomförde Picea kulturarv skadeinventeringar av kulturhistoriska järnvägsmiljöer i Bergslagen (SINVM) under juli, på uppdrag av Trafikverket.

KMV Forum AB har tidigare genomfört övergripande inventeringar av järnvägsmiljöerna och där identifierat värdebärande strukturer. Sommarens inventeringar syftade till att ta fram ett fördjupat underlag med tydliga beskrivningar på vad som skulle åtgärdas. Äldre klotväxlar, armaturer, stolpar och bryggor m.fl. objekt mättes in och beskrevs på sex olika platser utmed godsstråket i Bergslagen respektive Bergslagspendeln: Frövi, Sällinge, Skinnskatteberg, Dagarn, Karbenning och Virsbo var de stationsmiljöer som besöktes.