Samtidsarkeologi på Hisingen

På uppdrag av föreningen Fastighetsägarna Centrala Hisingen (FCH) arbetar Picea kulturarv och Andreas Antelid med samtidsarkeologiska undersökningar av platser på centrala Hisingen. FCH arbetar med att utveckla centrala Hisingen att bli en bättre miljö för alla invånare. De samtidsarkeologiska undersökningarna syftar till att gräva områdets närliggande förflutna, skapa och återskapa berättelser om platser, och knyta ihop historia och framtid.

Hösten 2016-våren 2017 kommer tre undersökningar att göras. Dessa är publika och alla ur allmänheten är välkomna att delta – det är era berättelser, historier och upplevelser av platserna som vi vill åt!

Samtidsarkeologi på Hisingen: Lekparken vid Långängen

Under hösten 2016 genomfördes en första undersökning. Objektet var den lilla park som ligger i korsningen Långängen – Lantmätaregatan, ett hundratal meter från Vågmästareplatsen. Själva fältarbetet genomfördes lördagen 29 oktober.

FCH hade skickat ut information till närboende om att komma och delta i undersökningen. Flera barn och vuxna deltog med att gräva, eller kom förbi för att ta del av resultaten eller dela med sig av sina tankar, erfarenheter och minnen om platsen.

Utifrån våra arkivstudier kan vi säga att platsen tidigt planerades som allmän platsmark. Kvarteret Kapplandet direkt söder om parken, blev bebyggd i etapper från tidigt 1900-tal fram till 1940-talet. Från 1945 finns en första karta över parken som visar att den planeras som lekpark. Inte ens tio år senare planerar Stadsplanekontoret om ytan. Lekparken ska bli större. Gungor, sandlådor, klätterställning, räck och en dricksvattenho planeras. Men vad blev egentligen av? Och hur var det egentligen att gå och leka i parken?

Vill du veta mer så kan du läsa vår rapport, som finns fritt för nedladdning här till höger.