Villatomter i Nedre Gruvriset, Arkeologisk utredning

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat att Picea kulturarv ska genomföra en arkeologisk utredning vid Nedre Gruvriset, i Falun, Dalarnas län.

Utredningen initieras på grund av planering för tre villatomter. Den arkeologiska utredningen ska svara på om det förekommer fornlämningar inom utredningsområdet. Fältarbetet planeras till våren 2018.

Mer information publiceras på hemsidan efter hand.