Kulturarvsanalys: väg 27, förbifart Bor

På uppdrag av Saitec filial arbetar Picea kulturarv med en kulturarvsanalys för ny vägsträckning av väg 27 förbi samhället Bor i Värnamo kommun, Jönköpings län.

Kulturarvsanalysen ska beskriva förutsättningar och värdefulla kulturmiljöer samt lämningar inom korridoren och ska ligga till grund för att välja väglinje inom vägkorridoren.

Arbetet påbörjades i november 2017 och avslutas under 2018.