Kulturarvsanalys: riksväg 40, förbifart Eksjö

På uppdrag av Saitec arbetar Picea kulturarv med en kulturarvsanalys för ny vägsträckning av väg 40 förbi Eksjö, Jönköpings län.

Kulturarvsanalysen ska beskriva förutsättningar och värdefulla kulturmiljöer samt lämningar inom korridoren och ska ligga till grund för att välja väglinje inom vägkorridoren.

Arbetet pågår under hösten 2018.