Krukmakarens verkstad: Leran som läromedel i historieundervisning

Krukmakarens verkstad är ett pedagogiskt projekt/workshop för barn/ungdomar. I fokus för ”Krukmakarens Verkstad” står leran, det egna skapandet och hur keramikhantverk har sett ut genom historien. Syftet är att via leran förmedla kunskap om olika hantverkstekniker och tidsperioder. Leran och hantverk blir ett sätt att lära sig om historien.

Gülbin Kulbay drev Krukmakarens verkstad som ett projekt på Picea kulturarv 2018-2021 och genomförde ett stort antal workshops på skolor och museum runt om i Västsverige. Sedan årsskiftet 2021/2022 drivs Krukmakarens verkstad av Gülbin Kulbay i egen regi i hennes firma Studio Gülbin.  Krukmakarens verkstad är fortsatt sökbar i Kulturkatalogen Väst.