Bohusläns medeltid – försvunna gårdskyrkor

I historiska källor från medeltiden nämns flera kyrkor och socknar i norra Bohuslän, kyrkor och socknar som inte längre existerar mer än som ortnamn: Tose, Aspång, Rellen, Vettland och Wrem. De första fyra nämns i ”Röde Bog”, eller Biskop Eysteins Jordebok som är en förteckning över kyrkans ägor i Vikens biskopsdöme. Röde bog är upprättad på 1390-talet men bygger delvis på äldre handskrifter. Jordeboken tillkommer troligen som en inventering efter digerdöden. Kyrkan behöver få överblick och ordning på ekonomin.

2007-2008 arbetade Benjamin och Henrik Alexandersson med ett projekt om medeltida kyrkor i Bohuslän – särskilt de kyrkor som inte finns kvar. I augusti 2007 genomförde de mindre forskningsgrävning på Rellens kyrkplats, cirka 2 mil öster om Strömstad, varvid stolphål, härdar, kulturlager m.m. påträffades. Inga naturvetenskapliga dateringar gjordes då men keramiken som framkom var från vikingatid-medeltid. Benjamin skrev sin C-uppsats om platsen och Henrik Alexandersson är numera doktorand på Göteborgs universitet, och skriver sin avhandling om det medeltida kyrkolandskapet i Bohuslän.

Forskningen om de försvunna medeltidskyrkorna i Bohuslän fortsätter:

  • I maj 2017 fick Picea kulturarv tillbaka en C14-analys från Lunds universitet. Kol från en anläggning (härd) daterades till 1510 BP+/- 35. Kalibrerat med 2 sigma blir dateringen vendeltida, 525-635 AD.
  • En artikel om Rellen ska sammanställas under vintern 2017-2018.