Arkeologiskolan

Benjamin Grahn började i januari att arbeta med projektet ”Arkeologiskolan” åt Avesta kommun. Projektet handlar om att låta andra grupper, i det här fallet barn/ungdomar, få vara med och skapa kulturarvet genom arkeologiska undersökningar av platser i deras närområde.

Arkeologi kan vara mycket. Det kan vara ett teoretiskt ämne men lika gärna kan det vara en praktiskt tillämpning av andra ämnen: svenska, engelska, matematik, bild o.s.v. Fynden som grävs fram används som källor för att beskriva hur det en gång var men de kan lika gärna användas i ett kreativt skapande av fiktiva berättelser.

Genom att arbeta med arkeologi i skolan kan vi väcka elevernas utforskarvilja. Genom att eleverna är de som utför själva arbetet, och att det är deras berättelser om en plats som förs fram, så får de vara en del av skapandet av kulturarv.

I april 2016 genomfördes en liten arkeologisk undersökning av lämningarna efter färjkarlens torp vid Näs, By socken, Avesta kommun. Cirka 80 skolelever By skola (F-6) undersökte resterna efter torpet tillsammans med arkeologerna Benjamin Grahn, Ronnie Jensen och Matilda Fredriksson. Flera ortsbor besökte platsen och några hjälpte till med att hitta historiska källor om färjkarlarna och deras familjer som bott på torpet. Efter fältarbetet fick eleverna besöka By hembygdsgård. Under några dagar arbetade de vidare med att skapa egna berättelser utifrån fynden som de grävt fram. Resultatet sammanställdes i en utställning som visades på By hembygdsgård under sommaren 2016 och på Verket under hösten 2016.

En rapport och sammanställning av projektet kommer färdigställas under våren 2017.