Arkeologisk undersökning: boplats Jörlanda 386

Under oktober-november 2017 har Picea kulturarv medverkar vid Kulturlandskapets undersökning av boplatsen Jörlanda 386 i Stenungsunds kommun, Västra Götalands län.

Mer information om undersökningen finns på Kulturlandskapets hemsida.