Anslagstavlans arkeologi

Sedan starten 2015 har Picea kulturarv arbetat med samtidsarkeologi för att utforska samhället och säga något om det närliggande förflutna, samtiden men även om framtiden.

Samtidsarkeologi är numera ett etablerat område inom arkeologin. Samtidsarkeologin, att med arkeologisk metod utforska det närliggande förflutna, finns etablerat som forskningsområde på universitet och högskolor i Sverige och utomlands, men är ett relativt nytt kommersiellt område. Samtidsarkeologin kan användas i planeringsprocesser i samhället för att ta reda på människors relation till platser, utforska vad essensen i ett område är, vad människor tycker är viktigt och så vidare.

Picea kulturarv arbetade 2015 med att undersöka en anslagstavla i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun, på uppdrag av konstnärskollektivet the Non Existent center som äger och driver Ställbergs gruva. Undersökningen av anslagstavlan var en del i deras arbete med att utforska framtiden i Ljusnarsberg och hur det skulle vara där år 2070.

Picea kulturarv har kommit att fortsätta att undersöka anslagstavlor som ett en form av utforskande arkeologi. Vad går det att göra? Hur går det att göra? Varför går det att göra? Och vilka svar går det att få? Undersökningar av anslagstavlor har skett i Ljusnarsberg, Tanum, Göteborg, Klaipeda, Vilnius, Santiago de Compostela, Barcelona m.fl. platser.