Arkeologisk förundersökning: Fryksås, Orsa kommun

11-12 oktober 2018 genomförde Picea kulturarv en mindre arkeologisk förundersökning i Fryksås, Orsa kommun i Dalarnas län. Tre tomter med fritidshus planerades uppföras liksom nedgrävning av VA-ledning och äldre lämningar efter fäboden skulle komma att påverkas. Länsstyrelsen Dalarna bedömde att en arkeologisk förundersökning behövde genomföras och beslutade att Picea kulturarv skulle genomföra undersökningen.

Mer information kommer inom kort.