Skadeinventeringar av milstenar: Dalarnas län

På uppdrag av KMV Forum och Trafikverket genomförde Picea kulturarv en skadeinventering av milstenar och äldre vägmärken inom Rättviks vägområde i Dalarnas län under september 2017. Ett 80-tal objekt inventerades, vilka bestod av milstenar, kilometerstenar, minnesstenar och gränsstenar belägna utmed de statliga vägarna.

Inventeringen genomfördes med bil inom delar av kommunerna Mora, Rättvik, Falun, Borlänge och Leksand. I den här delen av landet var det påfallande många kilometerstenar. Milstenarna var av gjutjärn från perioden 1830-1870, placerade i stora stenfundament. Det fanns lokala avvikelser, till exempel i Aspeboda socken, där gjutjärnsskylten var annorlunda. En intressant lämning som inventerades var så kallade ”fredsmilrösen”, ett femstenarör som markerade en mils radie från Falu gruva. Inom det området var det förbjudet för bönderna att kola. Skicket på lämningarna var i stort sett gott, och många stenar var relativt nyrenoverade.