Arkeologisk utredning: Bältarbo lertäkt

23 september 2017 genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inför utvidgning av lertäkten till Bältarbo tegelbruk i Hedemora kommun, Dalarnas län.

26 sökschakt grävdes inom utredningsområdet. Inga anläggningar eller fynd som kunde tolkas komma från en fornlämning påträffades. Endast ett litet metallföremål påträffades, vilket bedömdes vara sentida.

Medverkande i projektet var Malek Kassar, arkeolog utbildad vid universitetet i Aleppo och Sapienza-universitetet i Rom.

Du kan ladda ner rapporten som lågupplöst pdf här.