Skadeinventering av milstenar: Västernorrlands län

På uppdrag av KMV Forum AB och Trafikverket genomförde Balder Arkeologi tillsammans med Picea kulturarv en skadeinventering av milstenar och äldre vägmärken utmed det statliga vägnätet i Västernorrlands län. Inventeringarna genomfördes i maj-juni 2015. Ett 130-tal objekt inventerades avseende skador. Benjamin Grahn Danielson och Katarina Eriksson färdades från Armsjön i söder till Anundsjö i norr. Inventeringen bjöd på en stor variation av inventeringsobjekt och upplevelser: minnestenar, milstenar, människor som var ute och rastade getterna, en ”lunch” i Fredrika och otroligt vackra vyer.