Skadeinventering av milstenar: Jämtlands län

På uppdrag av KMV Forum och Trafikverket genomförde Picea kulturarv en skadeinventering av milstenar och älder vägmärken i Jämtlands län i början av juli 2016. Sammanlagt 49 objekt inventerades, vilka bestod av minnesstenar och milstenar belägna max 30 meter från de statliga vägarna.

Inventeringen genomfördes med bil och alla delar av Jämtlands län utom Ragunda kommun besöktes. Från kalfjället på Flatruet till jordbruksbygderna kring Storsjön, från Sveg i söder till Hammarstrand i norr. Landskapet var varierande liksom vyerna. Milstenarna hade en annan form än i de län vi tidigare inventerat (Gävleborg och Västernorrland) och var i huvudsak från slutet av 1800-talet. I stort sett var de i gott skick men ett fåtal objekt var kraftigt skadade.