Om Picea kulturarv

Picea kulturarv bildades 2015 av Benjamin Grahn Danielson. Picea Kulturarv är ett företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Picea kulturarv är verksamt över hela Sverige. Picea kulturarv arbetar med att utveckla kulturmiljöområdet och kulturarvet för allas bästa. En del i detta är att arbeta aktivt med utåtriktat arbete och kulturarvspedagogik.

Företaget startade i Dalarna 2015 men flyttade i juni 2016 till Göteborg. Sedan augusti 2018 har Picea kulturarv kontor i Brunnsbo på Hisingen. Under våren 2019 har företaget ombildats till ett arbetskooperativ – Picea kulturarv ekonomisk förening. Idag är vi tre arkeologer som arbetar i verksamheten. Picea kulturarv är medlemmar i SUBo (Svensk Uppdragsarkeologisk Branschorganisation) och Sobona (tidigare KFS) och omfattas av kollektivavtal inom musei- och arkeologiområdet.

Picea kulturarv arbetar med uppdragsarkeologi och genomför utredningar och undersökningar i traditionell form. Men framförallt bedriver Picea kulturarv uppdragsarkeologi som är efterfrågad av företag, föreningar, offentlig sektor och medborgare. En arkeologi som syftar till att förmedla historia och arkeologi tillbaka till uppdragsgivaren – och inte en arkeologi som syftar till att snabbt gräva bort fornlämningar som ligger i vägen för framtida exploatering. Picea kulturarv arbetar med att utveckla samtidsarkeologin till ett affärsområde; arkeologi som ämne i skolan; arkeologisk förmedling; integrationsfrågor i arkeologin med mera.

Picea kulturarv arbetar i huvudsak med mindre uppdrag där det lilla företaget har stora fördelar, kostnadseffektivitet, flexibilitet och närhet till besluten. För att kunna ta större uppdrag samarbetar Picea kulturarv med flera andra företag och konsulter. På så vis kan en anpassningsbar organisation för varje enskilt uppdrag skapas.

Miljöpolicy