Om Picea kulturarv

2015 hade Benjamin Grahn Danielson arbetat i sex år som arkeolog på Rio Kulturkooperativ, sedermera Kulturlandskapet i Fjällbacka. Efter att ha flyttat till Avesta i Dalarna hösten 2014 arbetade Benjamin på Kulturlandskapet, på distans, hoppade in på småuppdrag på andra företag samt började studera på Uppsala universitet. Då och då dök det upp förfrågningar om mindre uppdrag, med små budgetar som inte betalar sig i större organisationer. För att kunna ta sådana uppdrag startade Benjamin en egen firma – Picea kulturarv. Firman var från början en möjlighet för att fakturera för uppdrag som i en större organisation inte kan anses vara bärkraftiga.

Under våren 2015 började Benjamin arbeta ihop med Katarina Eriksson som drev Balder Arkeologi och Kulturhistoria. Picea kulturarv och Balder Arkeologi samarbetade i flera projekt under 2015-2016 och det fanns långtgående planer på att bilda ett gemensamt bolag. Tyvärr avled Katarina Eriksson i februari 2017 efter en tids sjukdom. Hon var en nära vän och god kollega och lämnade oss med stor sorg och saknad.

I juni 2016 flyttades Picea kulturarvs kontor från Avesta till Göteborg, och verksamheten bedrivs sedan dess på heltid. Numera är inte Picea kulturarv ett “vid sidan av projekt” utan ett etablerat företag som arbetar med kommersiell verksamhet inom uppdragsarkeologi, kulturmiljöutredningar & MKB för t.ex. vindkraft- och kraftledningsprojekt. Picea kulturarv arbetar med uppdragsarkeologi och genomför utredningar och undersökningar i traditionell form. Men framförallt bedriver Picea kulturarv uppdragsarkeologi som är efterfrågad av företag, föreningar, offentlig sektor och medborgare. En arkeologi som syftar till att förmedla historia och arkeologi tillbaka till uppdragsgivaren – och inte en arkeologi som syftar till att snabbt gräva bort fornlämningar som ligger i vägen för framtida exploatering. Picea kulturarv arbetar med att utveckla samtidsarkeologin till ett affärsområde; arkeologi som ämne i skolan; arkeologisk förmedling; integrationsfrågor i arkeologin med mera.

Picea kulturarv arbetar i huvudsak med mindre uppdrag där det lilla företaget har stora fördelar, kostnadseffektivitet, flexibilitet och närhet till besluten. För att kunna ta större uppdrag samarbetar Picea kulturarv med flera andra företag och konsulter. På så vis kan en anpassningsbar organisation för varje enskilt uppdrag skapas.

Kommer under våren:

Verksamhetsprogram
Forskningsprogram
Samarbetspartners och kunder

Kulturlandskapet – Samarbete i arkeologi, kulturmiljöprojekt m.m.

Antelid Konsult – Samarbete kring samtidsarkeologi, arkeologi i skolan m.m.

Ecocom AB – Samarbete kring natur- och kulturmiljöutredningar.

FCH – Fastighetsägare Centrala Hisingen. Uppdragsgivare för samtidsarkeologiska undersökningar på Hisingen.

KMV Forum AB – Uppdragsgivare för skadeinventeringar av milstenar och äldre vägmärken.

the Non Existent center – Uppdragsgivare för samtidsarkeologiska undersökningar i Ljusnarsbergs kommun.

Miljöpolicy