Om Picea kulturarv

Picea Kulturarv är ett företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Picea kulturarv arbetar med att utveckla kulturmiljöområdet och kulturarvet för allas bästa. En del i detta är att arbeta aktivt med utåtriktat arbete och kulturarvspedagogik.

Företaget startade i Dalarna 2015 som en enskild firma, men flyttade i juni 2016 till Göteborg. Sedan våren 2019 är företaget ett arbetskooperativ – Picea kulturarv ekonomisk förening. I januari 2022 är vi tre tillsvidareanställda arkeologer som arbetar i verksamheten och vi jobbar över hela landet. Picea kulturarv är medlemmar i SUBo (Svensk Uppdragsarkeologisk Branschorganisation) och Sobona (tidigare KFS) och omfattas av kollektivavtal inom musei- och arkeologiområdet.

Picea kulturarv arbetar med arkeologi, kulturmiljö och kulturarvspedagogik. Vi har tre ben att stå på:

  • Uppdragsarkeologi enligt 2 kap KML
  • Kulturmiljöutredningar
  • Kulturarvspedagogik, forskning och utveckling

Vi är ett litet företag men kan åta oss alla typer av arkeologiska uppdrag och uppdrag där det krävs kulturmiljökompetens. Genom samarbete med andra företag kan vi bygga flexibla organisationer för just ert uppdrag och tillföra kompetens som vi själva inte har.

Företaget är vinstdrivande men vinsten återinvesteras i verksamheten. Kooperativet ägs och styrs av medlemmarna. Personalen är vår viktigaste resurs. Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats med möjlighet till mycket inflytande och ansvar, bra lönevillkor, friskvårdsbidrag, möjlighet till vidareutbildning, och tid till att utveckla egna idéer och projekt.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster, men vi tar emot spontanansökningar.

Skicka ett mejl med personligt brev och CV, där det ska framgå varför du söker arbete hos oss, vad du kan, vilka projekt och uppdrag du kan tillföra kooperativet och vad du kan bidra med i största allmänhet.