Kontaktuppgifter

Besöks- & postadress: Picea kulturarv, Folkvisegatan 12, 422 41 Hisings Backa

Telefon: +4673 182 19 59

E-post: kontakt(snabel-a)piceakulturarv.se

Personal i Göteborg

Personal i Uppland

Benjamin Grahn Danielson

Arkeolog & kulturmiljökonsult

Telefon: +4673 182 19 59

E-post: benjamin.grahn(snabel-a)piceakulturarv.se

Daniel Gunnarsson

Arkeolog & kulturmiljökonsult

Telefon: 0731 51 15 20

E-post: daniel.gunnarsson(snabel-a)piceakulturarv.se

Mats Pettersson

Arkeolog & kulturmiljökonsult

Telefon: 0768 146906

E-post: mats.pettersson(snabel-a)piceakulturarv.se

Amanda Jönsson

Arkeolog & kulturmiljökonsult

Telefon: 0723-82 42 34

E-post: amanda.jonsson(snabel-a)piceakulturarv.se