Forskning, egna projekt m.m.

Arkeologi och kulturarvsfrågor är av traditionen akademiska tjänsteområden med nära koppling till forskning. Museum med arkeologiska verksamheter var ofta filialer av universiteten (t.ex. Gustavianum i Uppsala) eller så var de olika verksamheterna sammankopplade på personbasis (Göteborgs Arkeologiska museum drev länge arkeologiutbildningen på Göteborgs Högskola/universitet). Picea kulturarv verkar i arkeologins forskande tradition.

Efter att löner och omkostnader är betalda återinvesteras vinsten i verksamheten, t.ex. forskningsprojekt om kulturarv och arkeologi. För ett företag är utvecklingsarbete A och O för att hänga med i samtiden och hitta nya marknader i framtiden. Picea kulturarv driver bl.a. utvecklingsprojekt inom samtidsarkeologi, arkeologi och skola och driver ett flertal mindre forskningsprojekt.

Läs mer om de olika forskningsprojekten nedan.

Kontakt

Vill du veta mer om Picea kulturarvs forsknings och utvecklingsprojekt? Ta kontakt med oss:

Benjamin Grahn Danielson

Tel: 073-182 19 50

E-post: benjamin.grahn@piceakulturarv.se

Referensprojekt