Services

Picea kulturarv provides a wide range of services:

  • Archaeological surveys, assessments and excavations
  • Community archaeology
  • Contemporary archaeology
  • Heritage and landscape assesments and characterization
  • Maintenance plans for heritage areas
  • Environmental Impact Assesments
  • Due Diligence Assesments
  • Lectures, guides tours & walks
  • Text production and editor services

Welcome to Picea kulturarv

Picea Kulturarv är ett företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Företaget tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom kulturarvsområdet, med särskilda specialistkunskaper inom följande:

• Arkeologisk förmedling och kulturarvspedagogik, t.ex. arkeologiska undersökningar tillsammans med skolor och hembygdsföreningar
• MKB-process och hantering av kulturmiljöfrågor i landskapsperspektiv
• Kompensationsåtgärder vid påverkan på kulturmiljö

News

Kolningsgroparnas arkeologi

Vedartsanalyser

Arkeologisk förundersökning Lökeberg