Due Diligence Assessment – Fastighetsförvärvsutredning

Due Diligence Assessments eller Fastighetsförvärvsutredningar är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om risker. Utredningarna syftar till att ta fram ett beslutsunderlag till en köpare.

Både stora och små fastighetsköp kan innebära en risk att fornlämningar eller andra kulturmiljövärden ställer till oväntade problem. Är det en risk att jag inte får bygga på tomten jag planerar att köpa eftersom det finns en fornlämning intill? Finns det en risk att kända och okända fornlämningar kan påverka exploateringsplanerna i en större etablering? Kan skyddade kulturmiljöer i närområdet göra att projektet inte får miljötillstånd? Finns det risk att okända fornlämningar påträffas under processen? Ju tidigare vi kommer in, desto lättare kan vi hjälpa er.

Den här typen av utredningar genomförs ofta under stor sekretess, och därför publiceras inte några referensuppdrag. Ta kontakt för mer information.

Kontakt

Vill Ni veta mer om vad vi gjort tidigare, och vad vi kan hjälpa Er med är Ni välkomna att ta kontakt med oss:

Benjamin Grahn Danielson

Tel: 073-182 19 50

E-post: benjamin.grahn(snabel-a)piceakulturarv.se