Dokumentation och snitsling av arkeologiska värden

Från och med februari arbetar Picea kulturarv med att dokumentera och snitsla arkeologiska värden i fält.