Arkeologisk utredning väg 165, Munkedal och Tanums kommun

Under november-december 2019 samt våren 2020 genomför Picea kulturarv arkeologiska utredningar inför breddning/ombyggnad av väg 165 i Munkedals respektive Tanums kommun, Västra Götalands län.