Arkeologisk utredning ny 220 kV-ledning mellan Avesta-Horndal

Under oktober kommer Picea kulturarv arbeta med arkeologisk inventering inom ramen för en arkeologisk utredning/kulturmiljöutredning för förnyelse av en befintlig 220 kV-kraftledning mellan Avesta och Horndal i Avesta kommun, Dalarnas län.

Uppdraget utförs efter beslut från Länsstyrelsen Dalarna och på uppdrag av Svenska Kraftnät.