Arkeologisk utredning Moskogsvägen, Leksand kommun, Dalarna

Under augusti-september genomför Picea kulturarv en arkeologisk utredning som underlag till projektet Moskogsvägen, Leksand kommun, Dalarnas län.