Arkeologisk utredning Leksand-Noret, Leksand kommun, Dalarnas län

Under vecka 24 och 26 genomför Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom ett område öster om Leksand Strand, inom vilket Leksand kommun arbetar med en detaljplan.

Fördjupad fornminnesinventering genomförs under vecka 24 och under vecka 26 kommer schaktning genomföras med grävmaskin. Arbetet går ut på att identifiera och bedöma kända och sedan tidigare okända fornlämningar inom planområdet.

Läs mera här.