Arkeologisk utredning, Hedemora

23 augusti genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inför utvidgning av lertäkten till Bältarbo tegelbruk. Mer info finns här.