Arkeologisk förundersökning av JÅ-boplats, Moskogsvägen, Leksand

22-26 juni genomför Picea kulturarv en arkeologisk förundersökning av en järnåldersboplats i Leksand. Boplatsen hittade vi i oktober 2019 i samband med en arkeologisk utredning för Moskogsvägen. Under veckan kommer vi även komplettera utredningen eftersom vägdragningen förändrats under samrådet.

Fältarbetet utförs av Mats Pettersson och Daniel Gunnarsson.