Arkeologisk förundersökning, Munkedals kommun

25-27 april genomför Picea kulturarv en arkeologisk förundersökning av kolningsgropar vid Lökeberg på Tungenäset i Munkedals kommun. Picea kulturarv har arbetat med kunskapsuppbyggnad om kolningsgropar sedan 2018.