Arkeologisk utredning, Nedre Gruvriset, Falu kommun

Under våren 2018 kommer Picea kulturarv utföra en arkeologisk utredning vid Nedre Gruvriset strax utanför Falun, Dalarnas län.