Arkeologisk utredning Djurmo, Gagnefs kommun, Dalarnas län

3-5 oktober genomför Picea kulturarv en arkeologisk utredning i Djurmo, Gagnefs kommun, Dalarnas län.