Textproduktion & redaktionstjänster

I både små och stora projekt där texter produceras är det alltid bra att låta någon annan läsa igenom texten innan den publiceras. I skrivprocesser är det lätt att författaren blir “ordblind”, tröttnar på sin text och att till synes enkla fel slinker igenom. Syftningsfel, tempus, och helt vanliga stavfel förekommer även fast rättstavningsprogrammet är påslaget. Och ibland behövs det bara att någon annan läser och kommer med feedback för att texten ska bli bättre.

Picea kulturarvs personal har lång erfarenhet av korrekturläsning och redaktion av texter. Vi kan åta oss korrektur av korta och långa texter, och redaktionstjänster där texterna läses och bearbetas. Genom vårt nätverk har vi kontakt med experter på layoutfrågor, illustratörer och översättare och kan bygga ett fullständigt redaktionsteam.

Kontakt

Är du i behov av en redaktör, korrekturläsning eller någon som skriver texter till ditt projekt? Ta kontakt med oss:

Benjamin Grahn Danielson

Tel: 073-182 19 50

E-post: benjamin.grahn@piceakulturarv.se