Samtidsarkeologi på Hisingen

På uppdrag av föreningen Fastighetsägarna Centrala Hisingen (FCH) genomförde Picea kulturarv och Andreas Antelid en samtidsarkeologisk undersökning i den lilla parken vid Långängen lördag 29 oktober. Parken ligger i korsningen Långängen – Lantmätaregatan, ett hundratal meter från Vågmästareplatsen.

FCH arbetar med att utveckla centrala Hisingen att bli en bättre miljö för alla invånare. Den samtidsarkeologiska undersökningen vid Långängen syftar till att gräva i platsens närliggande förflutna, skapa och återskapa berättelser om platsen, och knyta ihop historia och framtid.

FCH hade skickat ut information till närboende om att komma och delta i undersökningen. Flera barn och vuxna deltog med att gräva, eller kom förbi för att ta del av resultaten eller dela med sig av sina tankar, erfarenheter och minnen om platsen.