Arkeologisk undersökning Lummerhöjden, Leksand

27 september – 1 oktober kommer Picea kulturarv genomföra en arkeologisk undersökninga av kolningsgropar och kolbottnar vid Lummerhöjden, Leksands kommun.