Arkeologisk inventering ny 400 kV-kraftledning, Uppsala och Stockholms län

Under våren och hösten 2020 arbetar vi med en arkeologisk inventering och kulturmiljöutredning för en ny 400kV-kraftledning mellan Hamra i Uppsala län och Överby i Stockholms län. Utredningen görs på uppdrag av Svenska Kraftnät.