Välkommen till Picea kulturarv

Picea Kulturarv är ett kooperativt företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Picea kulturarv är verksamt över hela Sverige och vi arbetar med att utveckla kulturmiljöområdet och kulturarvet för allas bästa. Företaget startade i Dalarna 2015. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi har även fast stationerad personal i Uppsalatrakten. I januari 2023 är vi fyra tillsvidareanställda arkeologer.

På gång!

Kolningsgroparnas arkeologi

Vedartsanalyser