Välkommen till Picea kulturarv

Picea Kulturarv är ett företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Företaget startade i Dalarna 2015 men kontoret finns numera i Göteborg. Picea kulturarv är verksamt över hela Sverige. Picea kulturarv arbetar med att utveckla kulturmiljöområdet och kulturarvet för allas bästa.

På gång!

Arkeologisk utredning Saltviks camping

Ny lokal!