Välkommen till Picea kulturarv

Picea Kulturarv är ett företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Företaget startade i Dalarna 2015 men kontoret finns numera i Göteborg. Picea kulturarv är verksamt över hela Sverige. Picea kulturarv arbetar med att utveckla kulturmiljöområdet och kulturarvet för allas bästa.

Under Tjänster kan du läsa mer om vad vi arbetar med för typer av uppdrag. Picea kulturarv erbjuder ett brett utbud av tjänster inom kulturmiljöområdet:

  • uppdragsarkeologi
  • kulturmiljöutredningar
  • MKB:er
  • samtidsarkeologi
  • Vård & underhållsplaner
  • kulturhistoriska inventeringar och utredningar…

Några områden där vi har särskild specialistkompetens är: Arkeologisk förmedling och kulturarvspedagogik; MKB-process och hantering av kulturmiljöfrågor i landskapsperspektiv; Kompensationsåtgärder vid påverkan på kulturmiljö.

Under Projekt presenteras alla pågående och tidigare projekt som Picea kulturarv arbetar med. Projekten spänner över arkeologiska utredningar och undersökningar, kulturarvsanalyser till samtidsarkeologiska projekt och egen forskning.

Picea kulturarv redovisar under fliken Rapporter de skrifter och publikationer företaget skrivit. Skrifterna publiceras i en rapportserie efter årtal och löpnummer. Rapporterna finns fritt nedladdningsbara som pdf.

Om du vill läsa mer om företaget hittar du det under Om Picea kulturarv. Förutom en kort historik finns där företagets Verksamhetsprogram, forskningsprogram och miljöpolicy. Det finns även en lista på tidigare och nuvarande kunder som Picea kulturarv arbetar med.

Under fliken Kontakt hittar du kontaktuppgifter till Picea kulturarv. Än så länge är det bara Benjamin som finns där, men det kommer snart fyllas på allt eftersom.

Följ gärna Picea kulturarv på sociala medier. På vårt Instagram och Facebook-konto publiceras titt som tätt inlägg och foton om det dagliga arbetet.

På gång!

Arkeologisk utredning Saltviks camping

Ny lokal!