Välkommen till Picea kulturarv

Picea Kulturarv är ett företag som arbetar med arkeologi, kulturmiljöutredningar och kulturarvet i samhällsplanering. Företaget startade i Dalarna 2015 men kontoret finns numera i Göteborg. Picea kulturarv är verksamt över hela Sverige. Picea kulturarv arbetar med att utveckla kulturmiljöområdet och kulturarvet för allas bästa.

Sedan juni 2019 är Picea kulturarv organiserat som ett kooperativt företag och i januari 2022 är vi tre tillsvidareanställda arkeologer.

På gång!

Vedartsanalyser

Arkeologisk förundersökning Lökeberg